Cookies

Zoals u hebt gezien, gebruikt onze site cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Maar wat is een cookie? De CNIL (Frankrijk) definieert cookies op de volgende manier:

“Een cookie is een klein bestand dat door een server wordt opgeslagen in de terminal (computer, telefoon, enz.) van een gebruiker en dat wordt geassocieerd met een webdomein (d.w.z. in de meeste gevallen met alle pagina’s van een enkele website).  Dit bestand wordt automatisch teruggestuurd wanneer de gebruiker opnieuw contact opneemt met hetzelfde domein.

Cookies worden voor velerlei doeleinden gebruikt: zij kunnen worden gebruikt om uw klant-ID bij een handelssite te onthouden, de huidige inhoud van uw winkelmandje, de taal waarin de webpagina wordt weergegeven, een identificatiecode waarmee uw surfgedrag kan worden gevolgd voor statistische of reclamedoeleinden, enz. Sommige van deze toepassingen zijn strikt noodzakelijk voor de door de gebruiker uitdrukkelijk gevraagde functionaliteiten of voor het tot stand brengen van de communicatie en zijn derhalve vrijgesteld van toestemming. Andere, die niet aan deze criteria voldoen, vereisen de toestemming van de gebruiker alvorens te kunnen lezen of schrijven.

Het onderscheid tussen “third-party” en “first-party” cookies is technisch. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, raadpleegt hij in de praktijk een “domein” dat doorgaans eindigt op een .com- of .fr-extensie (monsite.com is bijvoorbeeld een domein); de inhoud kan worden doorgegeven vanaf het domein dat hij bezoekt of via andere domeinen die hij niet zelf heeft betreden en die aan derden toebehoren. In feite is elk cookie gekoppeld aan een domein en wordt het verzonden of ontvangen telkens wanneer de browser dat domein “oproept”. In de praktijk:

“First-party” cookies worden geplaatst door de site die door de internetgebruiker wordt geraadpleegd, meer bepaald op het domein van de site. Ze kunnen worden gebruikt voor de goede werking van de site of om persoonlijke gegevens te verzamelen teneinde het gedrag van de gebruiker te volgen en voor reclamedoeleinden ;

“Third-party” cookies zijn cookies die op andere domeinen dan die van de hoofdsite worden geplaatst, over het algemeen beheerd door derden die door de bezochte site zijn geraadpleegd en niet door de internetgebruiker zelf: deze cookies kunnen ook noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site, maar ze worden voornamelijk gebruikt om de derde partij in staat te stellen te zien welke pagina’s op de site in kwestie door een gebruiker zijn bezocht en om informatie over hem te verzamelen, met name voor reclamedoeleinden.

Of cookies “first-party” of “third-party” zijn, is een technisch onderscheid dat geen invloed heeft op de vraag of toestemming vereist is. In de praktijk heeft een grote meerderheid van de “third-party” cookies doeleinden waarvoor toestemming is vereist (bv. reclame), maar er zijn ook “third-party” cookies die inderdaad strikt noodzakelijk zijn voor een door de gebruiker uitdrukkelijk gevraagde functionaliteit en waarvoor dus geen toestemming nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor cookies die uitsluitend worden gebruikt voor federatieve authenticatie (wanneer één account toegang geeft tot verschillende sites)”.

Bron: https://www.cnil.fr/fr/definition/cookie

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft op onze site.