Vertrouwelijkheid

1. AANSPRAKELIJKHEID

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in het dienstenaanbod van www.aipsutures.com. Gelieve rekening te houden met bepaalde aanduidingen inzake aansprakelijkheid:

Het bekijken en gebruiken van de op onze site gepresenteerde informatie brengt geen enkele zakelijke of andere contractuele verplichting met zich mee tussen de gebruiker en www.aipsutures.com.

Alle documenten en gegevensbestanden op www.aipsutures.com zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij geen garanties kunnen geven voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De wetten die in onze gebruiksaanwijzingen worden uitgelegd, kunnen bijvoorbeeld zijn vervangen door recentere versies.

Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie.

Beslissingen op basis van de gepresenteerde informatie zijn voor eigen risico van de gebruiker.

Wij wijzen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor de inhoud van andere websites die kunnen worden bezocht via hyperlinks van www.aipsutures.com, die geen invloed heeft op de huidige en toekomstige vorm of inhoud van gelinkte pagina’s. Wij kunnen daarom geen garantie geven of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de inhoud. Voor zover ons bekend, bevatten de gelinkte pagina’s geen illegale inhoud. Als ze informatie bevatten die als illegaal wordt beschouwd, wordt u vriendelijk verzocht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, zodat wij de verwijzing naar het betreffende aanbod kunnen verwijderen.

Deze disclaimer maakt deel uit van het internetaanbod van www.aipsutures.com. Indien afzonderlijke wendingen of zinsneden of delen van deze tekst niet of niet meer volledig zouden overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van deze verklaring onaangetast.

Opmerking: In het kader van het ISPA-samenwerkingsprotocol tegen illegale acties op internet is een contactpunt opgericht waar dergelijke acties kunnen worden gemeld: contact@gpj.be.

2. BESCHERMING GEGEVENS

Als u uw e-mailadres of andere gegevens achterlaat, hetzij bij het invullen van een formulier of voor een sollicitatie, zullen wij deze gegevens niet doorgeven aan derden of gebruiken voor commerciële doeleinden. De e-mails die u van ons ontvangt, zullen steeds betrekking hebben op uw inschrijving of een antwoord zijn op uw vragen.

Bij een bezoek aan een site, ook de onze, worden gegevens in zogenaamde logfiles opgenomen, waarin gegevens over uw surfgedrag worden geregistreerd (datum van het bezoek, tijdstip, bestede tijd, opgeroepen pagina’s, etc.).

Maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want u blijft als surfer anoniem, omdat niet kan worden achterhaald wie er achter de computer zit. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor analyse en om onze website en ons dienstenaanbod te verbeteren.

 Voor meer informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft op onze site.